fbpx

מדיניות פרטיות - מרכז רפואי רענן

אנא קראו בקפידה:
תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר מרכז רפואי רענן וברכיבי התגובות באתר.
זכויות יוצרים
• זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי מרכז רפואי רענן, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של מרכז רפואי רענן.
• אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של מרכז רפואי רענן בכתב ומראש.
תנאי שימוש באתר המרכז הרפואי
המידע והעצות הניתנים באתר מרכז רפואי רענן ובדף הפייסבוק של מרכז רפואי רענן הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש לקבל הפנייה לביקור אצל רופא או רופאים בתחומי העניין השונים, ולהיבדק.
בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי בחדר המיון של בית החולים בכפוף להפניה מקופת החולים או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ).
בעצם השימוש באתר מרכז רפואי רענן, המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי מרכז רפואי רענן ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.
ידוע לי כי הודעות בעלות תוכן אובדני או הודעות שמשתמע מהן פוטנציאל גבוה לפגיעה פיזית בי, או באדם אחר, עשויות להיות מועברות לידיעת הגורמים החוקיים והבריאותיים הרלוונטיים שבאפשרותם לזהות ולאתר את שולח ההודעה.
דף פיסבוק:
ידוע לי כי כל חשיפה של מידע אישי אודותיי בפורום נמצאת באחריותי המלאה בלבד, וכי מרכז רפואי רענן אינו אחראי לשימוש כלשהו אשר ייעשה במידע אישי אשר הועלה על ידי לפורום.
בהעלותי הודעות לדף הפיסבוק של מרכז רפואי רענן אני מצהיר/ה, כי ידוע לי שהשימוש בדף הפייסבוק של מרכז רפואי רענן כפוף לדין הישראלי וכי אני נושא/ת באחריות המלאה, על־פי כל דין, לתכנים ולתגובות שאני מעלה לקהילה, בין אם אני גולש/ת רשום/ה בקהילה ובין אם אני גולש/ת אורח/ת. ידוע לי, כי אם אחרוג מכללים אלה, ניתן יהיה לאתר אותי ולנקוט נגדי צעדים.
מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות
מרכז רפואי רענן נוקט מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.
מרכז רפואי רענן מקיים פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי שלך. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע הרפואי שלך תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע רפואי שלך מותנית בהרשאה חד משמעית של הצוות הרפואי והיא מנוטרת כל העת.
נתונים שנאספים על לקוחות
כל המידע הרפואי והאישי של שלך נאסף במערכות המידע של המרכז רפואי רענן רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות למרכז רפואי רענן על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי המרכז רפואי רענן מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה – מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת חיוב כרטיסי אשראי
מעורבות גורם שלישי:
אתר מרכז רפואי רענן מכיל רכיב של גוגל ושל פייסבוק המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר מרכז רפואי רענן. לפי תנאי השימוש של גוגל ושל פייסבוק הרכיב הזה מאפשר גם לגוגל ולפייסבוק לדעת באילו מסכים באתר גלשת. להרחבה בנושא ניתן לעיין בקישורים הבאים:
אופן שמירת המידע
כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של המרכז רפואי רענן. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של מרכז רפואי רענן, מאובטחת באמצעים המתקדמים בעולם. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים. החומר מאוחסן במיכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.
נהלי אבטחת מידע
מרכז רפואי רענן מקיים מדיניות הגנת סייבר, המתעדכנת במקביל לשינויים בעולם הסייבר כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. הנחייה ויישום של הגנת המידע תורגמה ע"י האגף למערכות מידע ומחשוב:
1. הוראות הגנת מידע לעובדי המנהלה ולאנשי סיעוד ורפואה.
העברת מידע לצד שלישי
המידע נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק. בטרם מעביר מרכז רפואי רענן מידע לצד שלישי, הוא עורך מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע וחתומים על התחייבות לשמירת סודיות.
כתובת דואר: רח' אחוזה 88, רעננה
יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה.
כל לקוח זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו. קבלת עותק מהחומר הרפואי המלא מותנה בתשלום על פי חוק.
שינויים במדיניות הגנת המידע
שינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. שינוי במדיניות, אם יתרחש יפורסם באתר מרכז רפואי רענן.
בקשות, הערות והארות